หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
ตำหแน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่ม : คณะผู้บริหาร
ร.ร.ด่านขุนทด    จ.นครราชสีมา
นางสาวศิริพร แสวงศรี
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นางสาวพัชรมน คุ้มจินดา
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางผุสรัตน์ อภิชัย
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯภาษาไทย
ร.ร.บ้านวังน้ำขาว    จ.นครสวรรค์
นางสาวสุกัญญา บูชา
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.มัธยมฐานบินกำแพงแสน    จ.นครปฐม
นางสาวศิริพร สุรินทร์
ตำหแน่ง : ครูอัตราจ้าง
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ร.ร.วังม่วงวิทยาคม    จ.สระบุรี
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,374,355 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,884,158 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,819,624 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,803,355 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,762,889 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,608,825 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,410,754 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,354,502 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,340,885 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,313,762 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,278,994 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,211,387 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,178,948 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
วิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ม.6 เทอม2/2558
โดย : นายบัญญัติ ยานะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
วิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล ม.3 เทอม2/2558
โดย : นายบัญญัติ ยานะ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ม.2 กิจกรรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โดย : นางสุณี ศรีมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
แผนการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ลูกเสือเนตรนารี ม.2 หน่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
โดย : นางสุณี ศรีมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รางวัลเหรียญเงิน ระดับอนุบาล สื่อ "สระ สไลด์"
โดย : นางสาวลักษมี ศรีสวัสดิ์
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง ระดับอนุบาล สื่อ "รังไข่ใส่พยัญชนะ"
โดย : นางจรรยา มหายศ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง ระดับอนุบาล วิจัยอย่างง่าย
โดย : นางจรรยา มหายศ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญเงิน วิจัยอย่างง่าย ระดับประถมศึกษา
โดย : นางพรรณวิกา วาลุกาสุวรรณ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญเงิน สื่อการสอน "Amazing Synonym" ระดับมัธยม
โดย : นางกมลพร อุดรบุญนิธิ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
วิจัยอย่างง่าย ระดับมัธยมศึกษา
โดย : นายนาฤพัฒน์ นเรศพงศกร
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทองแดง สื่อ Pop Up คำศัพท์ภาษาจีน
โดย : นายนาฤพัฒน์ นเรศพงศกร
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง สื่อ ปิงโกการใช้ สระ ( ประถมศึกษา )
โดย : นางสายสมร ขีดขีน
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลเหรียญทอง สื่อ เกมตัวหนอนการใช้ บรร , บัน นำหน้า ( ประถมศึกษา )
โดย : นางพรรณวิกา วาลุกาสุวรรณ
ร.ร.เลาหจิตรวิทยา    จ.ลำพูน
รางวัลหนึ่งแสนครูดีคุรุสภาปี58
โดย : นางสาวณิชรัตน์ แสงลี
ร.ร.โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
ครูดีเด่นด้านสร้างชื่อเสียงสามปีซ้อน ปี 56,57,58
โดย : นางสาวณิชรัตน์ แสงลี
ร.ร.โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม    จ.มหาสารคาม
ผู้ตรวจการลูกเสือ
โดย : นายภาณุวัชร แก้วพงษา
ร.ร.โรงเรียนวัดตะโกสูง(เหรียญอุปถัมภ์)    จ.นครปฐม
แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 2 ปี2558
โดย : นางสาวจิดาภา เงินอาจ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
Course Outline
โดย : นางสาวจิดาภา เงินอาจ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ตุ๊กตาล้มลุก (สมอง)
โดย : นางสาวกชพรรณ มาแก้ว
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ชุมนุม Science Show
โดย : นางสาวพิมพิไล โถยะโล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/491 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th