หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนวัดเขาผาแรต
สพป.อุทัยธานี เขต 2
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
นางสุพรรณี อ่อนจาก
ตำหแน่ง : ครู คศ.3
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวยุพาพัชร์ คล้ายลักษณ์
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางพวงเพชร์ ฟองมะณี
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์ ศรีวารินทร์
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล1
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
นางญพิภานันท์ ป้อมงาม
ตำหแน่ง : ครู คศ.1
กลุ่ม : ครูสายชั้นอนุบาล2
ร.ร.วัดลานบุญ    จ.กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,959,974 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,453,504 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 2,065,826 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 2,000,225 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,938,924 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,876,545 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,692,207 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,500,458 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,439,997 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,434,973 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,363,770 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,319,359 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,279,108 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,252,215 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สถิติการเข้าเรียนประจำเดือน มกราคม 2559
โดย : นางสาวสุมารินทร์ จนใจ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2559
โดย : นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA เดือนมกราคม 2559
โดย : นางสาวกาญจนา คำปิง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายการเช็คเวลาเรียน ม.2 เดือนมกราคม 2559
โดย : นางสาวกาญจนา คำปิง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายการเช็คเวลาเรียน ม.3 เดือนมกราคม 2559
โดย : นางสาวกาญจนา คำปิง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายการเช็คเวลาเรียน ม4 เดือนมกราคม 2559
โดย : นางสาวกาญจนา คำปิง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
วิทยากรการอบรม DLIT สพป.นศ.2
โดย : นายสมชาย เกตุพงศ์
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับเหรียญทองระดับภาคใต้ ในงานศิลปหัตกรรม ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสงขลา
โดย : นายสมชาย เกตุพงศ์
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการย้ำเตือนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
โดย : นางสาวฉัตรลดา ศรีมงคล
ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม    จ.พระนครศรีอยุธยา
PDCA เดือน มกราคม 2559
โดย : นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.2 ครั้งที่ 65 (กิจกรรมการสร้าง E-book ระดับชั้น ม.1-3)
โดย : นายสมชาย เกตุพงศ์
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
กรรมการตัดสินคอมพิวเตอร์ ศิลปหัตกรรม สพป.นศ.2 ครั้งที่ 65 (กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web CMS ระดับชั้น ม.1-3)
โดย : นายสมชาย เกตุพงศ์
ร.ร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร    จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกเวลาเรียน ม.2 เดือน มกราคม 59
โดย : นางอัมพร ยุวงค์
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เชคเวลาเรียน ม.ค 2559
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เชคเวลาเรียน ม.ค 2559
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงาน PDCA ม.ค.2559
โดย : นางสาวพัชราภรณ์ ปินทรายมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปเวลาเรียน ญ22202 ม.ค. 59
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปเวลาเรียนอ23102 ม.ค. 2559
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปเวลาเรียน ญ22202 ธ.ค.. 2558
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
สรุปวลาเรียน ธ.ค. 59
โดย : นางสาวอัญชริน วัฒนาคม
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/503 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th