หน้าหลัก ลงทะเบียน ค่าบริการและวิธีชำระเงิน ติดต่อบริษัท ถาม-ตอบ
หน้าหลัก
ลงทะเบียนใช้งาน
ระบบเว็บไซต์โรงเรียน
คู่มือการใช้งาน
แจ้งการชำระเงิน
ข่าวการศึกษา
กิจกรรมโรงเรียน
6033
7811
2007
14177
4842
สมัครทดลองใช้งาน
โรงเรียนบ้านทรัพย์สว่าง
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
โรงเรียนมหาราช ๓
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
โรงเรียนบ้านหัวลำ
สพป.ลพบุรี เขต 2
โรงเรียนการกุศลวัดร่มประดู่
สพป.ขอนแก่น เขต 5
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
โรงเรียนกุศลวิทยา
สพป.สมุทรสาคร เขต 10
โรงเรียนบ้านห้วยคุ
สพป.เชียงราย เขต 4
โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 12
โรงเรียนวิทยาลัยชุมชนสงขลา
สพป.สงขลา เขต 3
โรงเรียนปัญญารัตน์บริบาล
สพป.พิษณุโลก เขต 0
Mr.Steven Huberts
ตำหแน่ง : ครูชาวต่างชาติ
กลุ่ม : ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ร.ร.อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)    จ.ลำปาง
นางสาวศุภรัตน์ แสนพันดร
ตำหแน่ง : คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔
กลุ่ม : คุณครูระดับประถมศึกษาปีที่ ๔
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
นายอภิสิทธิ์ บุพศิริ
ตำหแน่ง : พนักงานราชการ
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ร.ร.โพนงามศึกษา    จ.สกลนคร
นางสาวกัญนิกา พิมพ์โคตร
ตำหแน่ง : ครูผู้ช่วย
กลุ่ม : กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ร.ร.วัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร)    จ.ปทุมธานี
นายธีรศักดิ์ เดชแสง
ตำหแน่ง : ครู คศ.2
กลุ่ม : ครูพิเศษ
ร.ร.อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)    จ.ชุมพร
นางสาววิลาวัลย์ ทวีวงษ์โอฬาร
ตำหแน่ง : อภิบาล
กลุ่ม : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ร.ร.มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    จ.ขอนแก่น
โรงเรียนวัดไทรงาม
เข้าชม 6,778,892 ครั้ง
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เข้าชม 2,257,675 ครั้ง
โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
เข้าชม 1,769,764 ครั้ง
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
เข้าชม 1,752,593 ครั้ง
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
เข้าชม 1,637,751 ครั้ง
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
เข้าชม 1,510,106 ครั้ง
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
เข้าชม 1,470,258 ครั้ง
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เข้าชม 1,332,899 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโพนงาม
เข้าชม 1,297,949 ครั้ง
โรงเรียนวัดนาวง
เข้าชม 1,276,271 ครั้ง
โรงเรียนวัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
เข้าชม 1,274,216 ครั้ง
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา
เข้าชม 1,254,474 ครั้ง
โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ
เข้าชม 1,235,871 ครั้ง
โรงเรียนบ้านจันลม
เข้าชม 1,163,043 ครั้ง
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
เข้าชม 1,096,828 ครั้ง

รับทำเว็บ
เขตพื้นที่การศึกษา :
จังหวัด :
ชื่อสถานศึกษา :
ผลงานทางวิชาการ
สถิติการมาเรียน เดือน สิงหาคม 2558
โดย : นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานผลการคิดเลขเร็ว เล่มที่ 2 ป.3/1
โดย : นางศิโรรัตน์ ตีระสหกุล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ส่งรายงาน PDCA เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
โดย : นางดรุณ มีนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเข้าชั้นเรียนเดือนสิงหาคม
โดย : นางสาวดลณพร ปาโน
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
ตัวอย่างแบบกรอกคะแนน ภาคเรียนที่1/2558
โดย : นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าประกอบเพลงสาวศรีราชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยชุดการสอน
โดย : นางสาวภิญญาพัชญ์ เปรมจิรพิพัฒ
ร.ร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา    จ.ชลบุรี
บันทึกการเข้าเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
โดย : นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
PDCA คิดเลขเร็ว เล่มที่ 3
โดย : นางสาวเกศรินทร์ เมืองมูล
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คชื่อ เดือนสิ่งหาคม 2558 ม.3
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คชื่อ เดือนสิ่งหาคม 2558 ม.2
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เช็คชื่อ เดือนสิ่งหาคม 2558 ม.1
โดย : นางสาวสุพรรณี ศรีคำ
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
การประกวดสื่อการสอนสังคม
โดย : นางปิยรัช เจริญศิลป์
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ งานมหกรรมวิชาการท้องถิ่นภาคเหนือ ปีการศึกษา 2558
โดย : นางคมคาย จิตรวิเศษ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
รางวัล "ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น"
โดย : ภาวิณี ทองมน
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
หนึ่งแสนครูดี
โดย : นางสุนันท์ นกเทศ
ร.ร.วัดวังสวรรค์(ประชาบำรุง)    จ.สุโขทัย
บันทึกการเข้าเรียน เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘
โดย : นางสาวนิภาดา กันทาเป็ง
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โรคติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา (สุขศึกษา) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นายสมคิด มาวงศ์
ร.ร.เทศบาลชุมชนวิมลวิทยา    จ.ตราด
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดที่ 1
โดย : นายประจวบ ไชยพิมพา
ร.ร.โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา    จ.สระบุรี
รายงานการเข้าเรียน-รายวิชาสุขศึกษ ม.1 เดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1/2558
โดย : นายเกรียงศักดิ์ อินวัฒนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
รายงานการเข้าเรียน-รายวิชาสุขศึกษ ม.1 เดือน กรกฤาคม ภาคเรียนที่ 1/2558
โดย : นายเกรียงศักดิ์ อินวัฒนา
ร.ร.ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)    จ.เชียงราย
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/473 Next »

 

หน้าหลัก| ลงทะเบียนใช้งาน| วิธีชำระเงิน| ติดต่อเรา| Sitemap xxx
copyright @www.thaischool.in.th 2010.
พบปัญหาการใช้งานติดต่อ 08-8500-8400, 086-9773081 หรือ Email : webmaster@thaischool.in.th