ผู้บริหาร

นายปรีชา น้อยพ่วง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 27/05/2011
ปรับปรุง 07/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 322003
Page Views 387130
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

หญิงคนหนึ่ง คนที่เรา เรียกว่าแม่
หญิงคนที่ รักเราแท้ ไม่แปรผัน
หญิงคนที่ รักเรา เท่าชีวัน
หญิงคนนั้น ให้เราเกิด กำเนิดมา

หญิงคนนี้ ที่เราควร จะกราบไหว้
หญิงคนที่ เราทั้งหลาย ควรฝันหา
หญิงคนนั้น คนที่เรา เรียกมารดา
หญิงคนที่ เสียน้ำตา ตอนคลอดเรา

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.เขมรัฐ  สว่างจิตต์  ป.๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.พีรพันธ์  อินทนันท์  ป.๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ ด.ช.อนุชิต  ชินเป  ป.๒

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ ด.ช.ธนดล  บุญปลอด  ป.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ณรงค์ศักดิ์  บุญปลอด  ป.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.จามจุรี   ประเทพา  ป.๓

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ธรรมจักร   วงษ์บัวงาม  ป.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.บัณฑิตา   จันทรกลั่น  ป.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ธนทัต  ไกรพันธุ์  ป.๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.ปิยะราช  อุ่นโรจน์  ป.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.เมธาวี   ศิริบุตร  ป.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.ศศิธร   กล่อมอินทร์  ป.๕

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.สารสิน  นิ่มนวล  ป.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ญ.กรรณิกา  มีสุข ป.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.เอกนรินทร์   คุ้มภัย  ป.๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ภาพวาดวันแม่แห่งชาติ

ผลงานของ  ด.ช.จิณวัตร  เชิดชู  ป.๖

 โรงเรียนบ้านเขาย้อย 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1